روزی حضرت موسی علیه‌السلام در مناجات با خدا فرمود:

خدای من! کدام آفریده‌ات را بیشتر دوست میداری؟

فرمود: آنکس را که چون محبوبش را از او بگیرم با من آشتی باشد.

 

پی‌نوشت: میم جانم... بیلبردهای شهر که دوست داشتی این جمله بر روی همۀ آنها باشد که دست من نیست، اما پست ثابت کردن این، از عهده‌ام خارج نبود :)