«به نام بصیر»

 

که یکی هست و هیچ نیست جز او

وحده لااله الاهو

 

هاتف اصفحانی

 

سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند

که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت

به رقص درآیی

قصه عشق، انسان بودن ماست.

اگر کسی احساست را نفهمید مهم نیست

سرت را بالا بگیر و لبخند بزن

فهمیدن، کار هر آدمی نیست.

 

احمد شاملو