کیمیاگر

گرگ و میش

ماه نو

خسوف

سپیده دم

هری پاتر و فرزند نفرین شده

شازده کوچولو

دنیای سوفی

مثل خون در رگهای من

ملت عشق

من پیش از تو

پس از تو

چهل سالگی

جاناتان، مرغ دریایی

قهوه‌ی سرد آقای نویسنده

قلعه حیوانات

زندگی نامه و گزیده اشعار چهل شاعر از رودکی تا جامی

دالان بهشت

آیات مَس

آخرین پناه

سیگار شکلاتی

قرار نبود

توسکا

جدال پرتمنا

تقاص

تا تلاقی خطوط موازی

در همسایگی گودزیلا

اسطوره

تب داغ گناه

سنگ قلب مغرور

حصار تنهایی من