ایران، سردار و رهبر از جانم عزیزتر، بخاطر شما و شهیدان پاک کشورم رأی میدهم. و... لا تُسَلِّطْ عَلَیَّ مَنْ لا یَرحَمُنی... الهی آمین.

 

پی‌نوشت: این روزها تمام پستهایم عکس‌دار شده :" ولی نامه‌ی سردار را دوست داشتم و میگذارمش در نامه‌دان.